Doplňky
<předchozí   |  36  |   následující> zpět
Doplňky
Chtěl jsem si vyzkoušet práci se statickou trávou. Ale nejsem žádný elektrikář a potřebný přístroj na výrobu statické energie bych asi nezvládnul si sám vyrobit. Tak jsem začal přemýšlet, kde by se potřebné zařízení už hotové dalo pořídit, samozřejmě pokud možno zadarmo. Po diskuzi v práci s kolegou elektrikářem byl nápad na světě. Kopírka! V ní se k přilnutí toneru používá statická elektřina. Takže z jedné staré kopírky jsme toto zařízení vymontovali. Na horní straně je lístek s parametry. I když mi bylo řečeno, že výstup 7 kilovolt (kV) bude málo, přesto jsem to chtěl zkusit. Toto zařízení má výstupy dva 7kV a 5,5kV.       Upozorňuji, že je dobré, aby zařízení přezkoušel a uvedl do provozu elektrikář, s kvalifikací vyhlášky 50§6. Jedná se o zdroj vysokého napětí! I když výstupní maximální proud je pouze 0,85mA. Autor nenese zodpovědnost za případné škody nebo úrazy způsobené experimenty s tímto přístrojem.